طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مجازیعکس های اولین دختر مسلمان در کالج نظامی آمریکا
معرفی نخستین قاضی مسلمان در دادگاه آمریکا

برای نخستین بار یک دختر مسلمان در کالج نظامی آمریکا مشغول به تحصیل شد.

به نقل از خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سانا حمزه نخستین دختری لقب گرفت که در کالج نظامی Norwich در آمریکا پذیرفته شد. او 18 سال دارد و به علت علاقه عمده وارد این کالج شده است. این دختر مسلمان از اینکه توانسته با حجاب اسلامی قدم در این راه بگذارد بسیار خوشحال است و می گوید شاید این کار او دختران مسلمان دیگر را نیز ترغیب کند.

یونیفرم نظامی او با دانشجوهای دیگر کمی مختلف است و اجازه دارد از زیر کلاه، روسری یا حجاب مخصوص مسلمانان را نیز بپوشد. علی شهیدی مسلمان دیگری است که در این کالج مشغول تحصیل است.


دختر محجبه نظامی, کالج نظامی آمریکا, کالج نظامی norwich, نخستین دختر مسلمان کالج نظامی آمریکا

دختر محجبه نظامی, کالج نظامی آمریکا, کالج نظامی norwich, سانا حمزه, اولین دختر محجبه در کالج نظامی

کالج نظامی norwich, کالج نظامی آمریکا, دختر محجبه نظامی, نخستین دختر مسلمان کالج نظامی آمریکا


کالج نظامی norwich, نخستین دختر محجبه در کالج نظامی, سانا حمزه, نخستین دختر مسلمان کالج نظامی آمریکا


سانا حمزه, نخستین دختر محجبه در کالج نظامی, کالج نظامی norwich, نخستین دختر مسلمان کالج نظامی آمریکا


دختر محجبه نظامی, دختر محجبه نظامی, کالج نظامی آمریکا, نخستین دختر مسلمان کالج نظامی آمریکا

کاریکاتوری جذاب در حاشیه اظهارات ترامپ علیه خانواده مسلمان آمریکایی عکس
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات