طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

دیدنی و خواندنیاین درختان عجیب در دنیا لنگه ندارند
عجیب ترین و مرموزترین وقایع دنیا

درختان منطقه «اسلوپ پوینت» (Slope Point)، (زمین کوچکی در جنوبی ترین نقطه جزیره جنوبی نیوزیلند) با هر چیز دیگری در دنیا فرق دارند و بسیار عجیب هستند.

وبسایت دیجی کالا مگ - زهرا غلامی: درختان منطقه «اسلوپ پوینت» (Slope Point)، (زمین کوچکی در جنوبی ترین نقطه جزیره جنوبی نیوزیلند) با هر چیز دیگری در دنیا فرق دارند و بسیار عجیب هستند.

البته گونه این درختان تفاوت زیادی با دیگر درختان این جزیره ندارند، اما در این مکان خاص، همه درختان به سمت کنار رشد می کنند و شبیه طره های متراکم موی بر با درفته به نظر می رسند.

عجیب, عجیب, درختان, درختان عجیب دنیا لنگه ندارند

اسلوپ پوینت, درختان, نیوزیلند, عجیب


در اسلوپ پوینت به خاطر اینکه در یک نقطه بسیار جنوبی قرار دارد، هر روز بادهای سنگینی می وزد. دلیل این موضوع این است که اسلوپ پوینت حدود ۴۸۰۳ کیلومتر با قطب جنوب فاصله دارد و ۵۱۴۰ کیلومتر پایین تر از استوا است.

در این منطقه بادهای جنوبگان می توانند مسافت ۳۲۱۸ کیلومتر را بدون وقفه بپیمایند و سیلی از بادهای مداوم در این منطقه ایجاد می شود. از طرف دیگر، این زمین های بر باد رفته که اسلوپ پوینت را تشکیل می دهند، به صخره ای منتهی می شوند که زیرش اقیانوس سرد قرار دارد.

به خاطر آن همه باد، این درختان کج و معوج و به سمت کنار رشد می کنند؛ این پدیده کاملا منحصر به اسلوپ پوینت است. این درختان را چوپانان کاشته بودند تا محافظی برای گله هاشان باشد.

باد و صخره های سنگی مردم را هم اغلب اوقات از آن منطقه دور نگه می دارد. منطقه اطراف اسلوپ پوینت برای چرای گوسفندان استفاده می شود. اما هیچ خانه ای در نزدیکی آن منطقه وجود ندارد.

نیوزیلند, درختان, عجیب, درختان عجیب دنیا لنگه ندارند

درختان, نیوزیلند, عجیب, درختان عجیب دنیا لنگه ندارند

درختان, عجیب, نیوزیلند, درختان عجیب دنیا لنگه ندارند

اسلوپ پوینت, درختان, عجیب, درختان عجیب دنیا لنگه ندارند

اسلوپ پوینت, نیوزیلند, درختان, درختان عجیب دنیا لنگه ندارند

عجیب, نیوزیلند, عجیب, درختان عجیب دنیا لنگه ندارند

عادت های عجیب 10 فرد مشهور جهان
facebook google telegram twitter whatsApp