طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
جنگ و خشونت،تاثیر مستقیم بر پیشرفت های سیاسی و اقتصادی دارد | سرور دانش
جامعه نباید در ماجرای مفاسد اقتصادی به خاطر رقابت های سیاسی بی اعتماد شود

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در دیدار با کارل آیکن بیری سفیر پیشین امریکا در کابل گفته که تداوم جنگ و خشونت پیشرفت های سیاسی و اقتصادی را متأثر ساخته است.

سرور دانش, دولت افغانستان, کارل آیکن بیری, سرور دانش جنگ خشونتتاثیر مستقیم پیشرفت سیاسی اقتصادی

سرور دانش, دولت افغانستان, کارل آیکن بیری
به نقل از حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبرنامه ای اعلام کرده که آقای دانش پس از ظهر (یکشنبه) با کارل آیکن بیری در دفتر کارش در کابل دیدار کرده و در موارد گوناگون از جمله مبارزه با تروریسم و تداوم کمک های امریکا مصاحبه کرده است.


وی در این دیدار گفته که تداوم جنگ و خشونت پیشرفت های سیاسی و اقتصادی را متأثر ساخته و این امر می طلبد که فرایند صلح با میکانیزم جامع تری پیگیری شود


دانش ضمن تأکید بر گسترش همکاری بین دولت افغانستان و نهادهای کمک کننده، تأمین صلح و ثبات در کشور را یکی از اهداف مشترک دولت افغانستان و همکاران بین المللی آن خوانده گفت: با وجود تلاش های صادقانه ای که در دو سال اخیر صورت گرفته است، هنوز برای رسیدن به صلح دایمی فاصله داریم.


آقای دانش با اشاره به اینکه مخالفان مسلح دولت در حدی نیستند که بتوانند افغانستان را به تسلط خود در آورند گفت: تداوم جنگ و خشونت پیشرفت های سیاسی و اقتصادی را متأثر ساخته و این امر می طلبد که فرایند صلح با میکانیزم جامع تری پیگیری شود.


معاون ریاست جمهوری با تأکید براینکه اجماع بین المللی و منطقه ای یکی از راه های تأمین ثبات و پیشرفت روند مذاکرات صلح در کشور است گفته که باجود چالش های مختلف، اولویت هایی که برای انکشاف اقتصادی، پیشرفت و توسعه از سوی حکومت در نظر گرفته شده است همچنان در حال تطبیق است.


به گفته دانش، برنامه های انکشافی و پروژه های بازسازی در مقایسه با دوسال پیش، از تحرک، هدفمندی و اثر گزاری بیشتری برخوردار بوده و حکومت در امر تطبیق این برنامه ها عزم قاطع دارد.

آقای دانش در ادامه گفته: تأمین انرژی و اعمار بندهای آب، اعمار راه های مواصلاتی، توجه به امور ساختمانی، شهرسازی و اسکان گروه های آسیب پذیر جامعه و همچنان توسعه روابط تجاری و اقتصادی در منطقه از اولویت های اساسی حکومت وحدت ملی است.


او همچنان تاکید کرده که اصلاحات عدلی و قضایی، اصلاحات انتخاباتی، تحکیم همکاری های سیاسی بین گروه های متفاوت سیاسی و حکومت و تأمین مناسبات نیک با کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی و نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد، از اولویت های دیگر حکومت است که اقدامات سازنده ای دراین زمینه ها انجام شده است.


دانش ضمن اظهار قدردانی از خدمات آقای آیکن بیری که در دوران مأموریتش در افغانستان انجام داده است، گفت که مردم و دولت افغانستان قدر زحمات و تلاش های او را که در زمان مأموریت خویش به حیث فرمانده ناتو و سفیر کشور امریکا درافغانستان انجام داده اید، می دانند.


معاون رییس جمهور ضمن ابراز قدر دانی از نقش نیروهای امنیتی کشور به خصوص اردوی ملی در خطوط مقدم و مبارزه با تروریستان، بر همکاری بیشتر همکاران بین المللی افغانستان در زمینه تقویت، تجهیز، مشوره و آموزش نیروهای امنیتی کشور به خصوص نیروی هوایی تأکید کرده است.

در این دیدار آقای کارل آیکن بیری نیز از پیشرفت های حکومت افغانستان در زمینه های متفاوت ابراز خرسندی کرده است.

آقای بیری گفته که همکاران بین المللی افغانستان در تمامی عرصه هایی که نیاز باشد، از جمله در زمینه تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی این کشور همچون گذشته تلاش خواهد کرد.


او با توجه به انتقال روند سیاسی در امریکا گفت: با توجه به شناختی که از حالت موجود و ضرورت همکاری با دولت و مردم افغانستان وجود دارد، حکومت آینده امریکا نیز همچون گذشته در کنار دولت و مردم افغانستان خواهد بود.


شفقنا نوشت: آیکن بیری تقویت و تجهیز نیروی هوایی کشور را به لحاظ ضرورت و اعتماد مردم افغانستان یک امر مهم خوانده و گفته که همکاران بین المللی افغانستان به تقویت و تجهیز این نیروها نیز توجه لازم خواهند داشت.


گام ایران و عربستان در جهت جنگ مستقیم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات