طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیمردم چقدر اسکناس دارند؟
مردم در زمان جنگ، چقدر حقوق می گرفتند؟

نقل از رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در مردادماه ۱۳۹۵ با کاهش ۱۳ درصدی به ۳۲۳,۴ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.


اقتصاد ایران خبرگزاری تسنیم:  بانک مرکزی در ارقام زیاد پولی و اعتباری اعلام کرده است که اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در مردادماه 1395 با کاهش 13 درصدی به 323,4 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

گفتنی است، نقدینگی کشور در مرداد ماه معادل 10992 هزار میلیارد ریال (هزار و 99 هزار میلیارد تومان) اعلام شد که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته 8.1  درصد رشد کرده است.

همچنین میزان پول در مرداد ماه سال جاری 1474.9 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه 94 معادل 7.9درصد رشد داشته است در همین حال میزان شبه پول در تیر ماه معادل 9517.1 هزار میلیارد ریال بوده که با 8.1 درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال گذشته مواجه شده است.

مردم در زمان جنگ، ماهی چقدر حقوق می گرفتند؟
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات