طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

تردد خطرناک دانشجویان از خیابان فیلم
عکس های خیابان پر تردد با وجود معتادان فراوان

پله برقی خوابگاه حضرت معصومه روبروی در دانشگاه چمران، چند ماهی در تعطیلی به سر می برد.

دختران, خوابگاه دانشجویی, اهواز, تردد خطرناک دانشجویان خیابان

دختران, خوابگاه دانشجویی, اهواز, شهروندخبرنگار, پله برقی, دانشگاه
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ پله برقی خوابگاه حضرت معصومه دانشگاه چمران اهواز روبروی در دانشگاه هست که از اردیبهشت امسال خراب شده است .در فیلم ارسالی یکی از شهروندان از تعطیلی پله برقی دانشگاه اهواز، تصویربرداری شده است.

منبع: زیدانی - اهواز

برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید


نشت آب در خیابان مولوی مسیر تردد شهروندان را مسدود کرد
facebook google telegram twitter whatsApp