طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

فرهنگی و هنریاجرای نمایشنامه های حکیم رابط آزاد است
عملیات آزادسازی موصل، نبردی سرنوشت ساز است | عمار حکیم

خسرو حکیم رابط اجرای صحنه ای نمایشنامه های خود را آزاد اعلام کرد. این نمایشنامه نویس با سابقه روز (٢٤ مهرماه) از طریق ارسال فکسی به اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد که از این بعد هرکس بخواهد از نمایشنامه هایش، کار صحنه ای اجرا کند، به مجوز او احتیاج نخواهد داشت.

خبرگزاری ایسنا: خسرو حکیم رابط اجرای صحنه ای نمایشنامه های خود را آزاد اعلام کرد. این نمایشنامه نویس با سابقه روز (٢٤ مهرماه) از طریق ارسال فکسی به اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد که از این بعد هرکس بخواهد از نمایشنامه هایش، کار صحنه ای اجرا کند، به مجوز او احتیاج نخواهد داشت و البته در این اعلام، حق معنوی و مادی را طبق ضوابط موجود برای خود محفوظ نگه داشته است.

نمایشنامه نویسی, نمایشنامه نویسی, تئاتر, نمایشنامه حکیم رابط آزاد

نمایشنامه نویسی, تئاتر

حکیم رابط با اشاره به این که براساس حقوق معنوی اش، امکان دخالت و تغییرات اساسی درمتن آثارش وجود ندارد، درباره انگیزه خود از این کار به ما گفت: یکی از دلایل مهم این است که جوانانی که به خصوص در شهرستان ها تمایل دارند، نمایشنامه های مرا اجرا کنند، ممکن است برای پیدا کردن من و گرفتن مجوز با مشکل روبه رو شوند که می خواهم این کار برای آنها راحت تر انجام شود.

آزادی مردی که زنش را قربانی رابطه پنهانی کرد
facebook google telegram twitter whatsApp