طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
علمی آموزشیبازدید نمایندگان منطقه امرو از مهمترین آزمایشگاه قطب تشخیص HIV ایران
کشف جام برنز هزار ساله ایرانی در منطقه قطب شمال!

نمایندگان صندوق جهانی مدیترانه شرقی صبح از مهمترین ازمایشگاه قطب کشوری H.I.V در ایران بازدید به عمل آوردند.


شیوع ایدز, ایدز, صندوق مدیترانه ای, بیماری ایدز

به نقل از خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از 11 قطب آزمایشگا های مرجع HIV در کشور است که صبح امروز نمایندگان صندوق مدیترانه شرقی از کشورهای عراق، مصر، افغانستان و قاهره به منظور گسترش برنامه های مشترک جلوگیری ، تشخیص و کنترل بیماری ایدز ، از آزمایشگاه مرجع مرکز بهداشت غرب تهران بازدید به عمل آوردند.


در حال تمکیل/ایران از مهمترین بازیگران منطقه است | اردوغان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات