طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمعاقبت حرکات نمایشی بالای ستون برق (18 )
عاقبت حرکات نمایشی دیوانه وار فیلم

در این ویدئو حرکات نمایشی پک پسر بچه بالای دکل برق را شاهد خواهید بود که منجر به اتصال کابل و در نتیجه مرگ او می شود.

برترین ها: در این ویدئو  حرکات نمایشی پک پسر بچه بالای دکل برق را شاهد خواهید بود که منجر به اتصال کابل و در نتیجه مرگ او می شود.تیر چراغ برق, فیلم, حرکات نمایشی


فیلم عاقبت دردناک انجام حرکات نمایشی توسط کارگر ساختمانی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات