طاها پخش

عکس های تردد دشوار دانش آموزان در کوی گلشن
ایمن سازی مسیر تردد دانش آموزان تربت جام

آبگرفتگی معابر در کوی گلشن شهر اهواز تردد اهالی به ویژه دانش آموزان را با مشکل مواجه کرده است.

شهروندخبرنگار, تردد دانش آموزان, کوی گلشن, تردد دشوار دانش آموزان کوی گلشن

شهروندخبرنگار, تردد دانش آموزان, کوی گلشن, خوزستان, آبگرفتگی معابر, اهواز
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ آبگرفتگی معابر در کوی گلشن شهر اهواز تردد اهالی به ویژه دانش آموزان را با مشکل مواجه کرده است.


منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

اهواز, تردد دانش آموزان, آبگرفتگی معابر, تردد دشوار دانش آموزان کوی گلشن

6/1

کوی گلشن, آبگرفتگی معابر, تردد دانش آموزان, تردد دشوار دانش آموزان کوی گلشن

6/2

اهواز, خوزستان, تردد دانش آموزان, تردد دشوار دانش آموزان کوی گلشن

6/3

خوزستان, تردد دانش آموزان, اهواز, تردد دشوار دانش آموزان کوی گلشن

6/4

شهروندخبرنگار, تردد دانش آموزان, خوزستان, تردد دشوار دانش آموزان کوی گلشن

6/5

اهواز, خوزستان, آبگرفتگی معابر, تردد دشوار دانش آموزان کوی گلشن

6/6

اینجا کلیک کنیدبرگزاری نشست عقیدتی در بین دانش آموزان
facebook google telegram twitter whatsApp