طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
شروع کشت پاییزه گندم در مزارع قروه فیلم
شروع کشت پاییزه گندم درلرستان

کشت پاییزه گندم در مزارع شهرستان قروه هر سال از اواخر مهرماه شروع می شود.

دانلود, گندم پاییزه, شهرستان قروه, شروع کشت پاییزه گندم مزارع قروه

دانلود, گندم پاییزه, شهرستان قروه, فیلم, قروه, کردستان
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ کشت پاییزه گندم در مزارع شهرستان قروه هر سال از اواخر مهرماه شروع می شود.

منبع:روح الله زرین-کردستان(قروه)

دانلود,گندم پاییزه,شهرستان قروه,فیلم,قروه,کردستان,کردستان,شهرستان قروه,فیلم,دانلود,گندم پاییزه,قروهاینجا کلیک کنیدشروع کشت پاییزه گندم در اراضی کشاورزی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات