طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

سیاسیاقطعال تهیه طرح مبارزه با زمین خواری در کمیسیون اصل 90 مجلس
اقطعال پیشنهاد افزایش 40 نماینده / طرح افزایش نمایندگان مجلس در دست بررسی است

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از اقدامات پیش روی کمیسیون متبوع خود درباره مبارزه با پدیده زمین خواری خبر داد.

مجلس, زمین خواری, کمیسیون اصل نود, احتمال تهیه طرح مبارزه زمین خواری کمیسیون اصل مجلس

مجلس, زمین خواری, کمیسیون اصل نود
داوود محمدی نماینده مردم قزوین در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از احتمال ارائه طرح کمیسیون اصل 90 مجلس درباره مبارزه با پدیده زمین خواری خبر داد.


رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: در حال حاضر تعداد قابل توجهی پرونده زمین خواری از دوره نهم مجلس در کمیسیون اصل 90 وجود دارد که به کمیته های مربوطه این کمیسیون ارجاع داده شده است.


محمدی در ادامه تصریح کرد: در صورت بررسی پرونده های ارجاعی زمین خواری در کمیسیون اصل 90، این کمیسیون در صورت لزوم ممکن است طرح مبارزه با زمین خواری را تهیه کند که تمامی این موارد مستلزم بررسی دقیق تر پرونده های مذکور است.


تهیه طرح وزارت جوانان به زودی در مجلس
facebook google telegram twitter whatsApp