طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیکدام خوراکی سهم بیشتری در هزینه خانوار دارد؟
سهم رهن از هزینه خرید مسکن

آمارها از ترکیب انواع هزینه های خوراکی یک خانوار شهری نشان می دهد که آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن بیشترین سهم را در میان هزینه ها دارد.

خبرآنلاین: آمارها از ترکیب انواع هزینه های خوراکی یک خانوار شهری نشان می دهد که آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن بیشترین سهم را در میان هزینه ها دارد.

تازه ترین نقل از مرکز آمار ایران بیانگر آن است که از کل هزینه ناخالص سالانه خانوار در سال 1394 که 26 میلیون و 751 هزار تومان است، 6 میلیون و 243 هزار تومان به هزینه های خوراکی و دخانی مربوط می شود.


ترکیب انواع هزینه های یک خانوار شهری در سال 1394 حاکی از آن است که آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن سهم 22 درصدی در میان هزینه های خوراکی و دخانی خانوار دارد. بعد از آن، گوشت با سهم 21 درصدی، میوه ها و سبزی ها با سهم 18 درصدی، شیر و فرآورده های آن و تخم مرغ با سهم 11 درصدی و نوشابه، غذاهای آماده و دخانیات با سهم 8 درصدی، در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند.

همچنین بنا به نقل از های جدید از هزینه های خوراکی و دخانی خانوار شهری، قند، شکر، شیرینی ها، چای، قهوه و کاکائو سهم 7 درصدی، خشکبار، آجیل و حبوبات سهم 6 درصدی، روغن ها و چربی ها سهم 4 درصدی و ادویه ها، چاشنی و سایر ترکیبات سهم  3 درصدی را در هزینه خانوار دارند.

اقتصاد ایران, اقتصاد ایران, اقتصاد ایران, خوراکی سهم بیشتری هزینه خانوار

اقتصاد ایران

بررسی هزینه های تحصیل برای خانوارهای ایرانی
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات