طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیواکنش مربی ایرانی به قیاسش با یورگن کلوپ
مربی ایرانی وردربرمن 4 رقیب دارد

رسانه های آلمان در روزهای گذشته توجه زیادی به مربی ایرانی باشگاه وردربرمن نشان دادند.

خبرآنلاین: در روزهای گذشته رسانه های آلمانی توجه زیادی به مربی ایرانی باشگاه وردربرمن نشان دادند. الکساندر نوری که با حضورش به عنوان سرمربی در باشگاه وردربرمن باعث شده نتایج این تیم هر روز بهتر شود، در رسانه های آلمانی با یورگن کلوپ مقایسه شده و این رسانه ها نوشتند که او یورگن کلوپ جدید آلمان است. اما وقتی با این سوال روبرو می شود به خبرورزشی می گوید: «دوست ندارم با کسی مقایسه شوم، من الکساندر نوری هستم و ترجیح می دهم الکساندر نوری بمانم. گرچه در کارم از یورگن کلوپ الهام گرفته ام.»

از گلایه کی روش تا پیشنهاد تیم های انگلیسی برای مربیان ایرانی فیلم
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات