طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیکیفیت یک خودرو کاهش یافت

کیفیت یک خودرو کاهش یافت

با کیفیت ترین خودروهای تولید داخل کدامند؟

کیفیت خودروی آریو تولیدی گروه خودروسازی سایپا کاهش یافته است.


صنعت خودروسازی خبرگزاری ایسنا: کیفیت خودروی آریو تولیدی گروه خودروسازی سایپا کاهش یافته است.

 کمپانی بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر ماهه کیفیت خودروهای سواری تولیدی در ایران را ارزیابی کرده و نقل از رده بندی کیفی این محصولات را منتشر می کند.

براساس نقل از این کمپانی از حالت کیفی سواری های تولیدی در شهریور ماه امسال، کیفیت خودروی آریو تولیدی گروه سایپا با کاهش همراه بوده و از سطح کیفی دو ستاره به یک ستاره تنزل یافته است.

در مدل ارزیابی کیفی، خودروها براساس کیفیت خود یک تا پنج ستاره دریافت می کنند. یک ستاره پایین ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می دهد.

جاده ناهموار کیفیت چه زمانی صاف می شود؟ / آسمان کم ستاره خودروهای داخلی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات