طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
قبل بینی تولید بیش از 40 هزار هکتار گندم در مهاباد
قبل بینی کشت 300 هزار هکتار گندم در استان زنجان

پیش بینی می شود امسال 45 هزار و 400 هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان مهاباد به کشت گندم اختصاص یابد.

هکتار, هزار, تولید, پیش بینی تولید هکتار گندم مهاباد

هکتار, هزار, تولید, پیش بینی, گندم
به نقل از از ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت : به دلیل سردسیر بودن شهرستان مهاباد کشت پاییزه گندم از اواخر شهریور ماه آغاز شده و در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی تا پایان آبان ، کشت این محصول ادامه خواهد داشت.

عبدالرحمن کلیجی افزود : پیش بینی می شود امسال در 45 هزار و 400 هکتار از زمینهای آبی و دیم شهرستان مهاباد ، گندم کشت شود.

از این میزان ، سه هزار و 400 هکتار آبی و 42 هزار هکتار دیماست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد اضافه کرد : میزان پیش بینی امسال عملکرد گندم در زراعت آبی سه هزار و 800 کیلوگرم در هکتار و در اراضی دیم یک هزار و 600 کیلوگرم در هکتار است.

کلیجی افزود : بذرهای پیشگام و میهن در ارقام آبی و بذرهای سرداری ، آذر2 ، هما و باران در ارقام دیم از بذرهای اصلاح شده است که بین کشاورزان مهابادی توزیع شده و بقیه بذرها هم خود مصرفی و توسط کشاورزان تامین می شود.

وی یادآور شد : استفاده از این ارقام بذرها که در برابر سرما ، بیماری و آفت های گندم مقاوم و مناسب کشت در شرایط کم آبی است ، موجب می شود در هنگام برداشت گندم ، محصول بیشتر و مطمئن تری تولید شود.

بگفته مدیر جهاد کشاورزی مهاباد ، سطح زیر کشت گندم در سال زراعی 94-95 ، در اراضی آبی سه هزار و 575 هکتار و در اراضی دیم 43 هزار و 490 هکتار بوده است.

قبل بینی کشت 400 هزار هکتار گندم در استان کرمانشاه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات