طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیناوهای جنگی ایران و آذربایجان در سواحل باکو رزمایش مشترک برگزار می کنند
رزمایش دریایی ایران و پاکستان برگزار شد

ناوهای جنگی ایرانی قرار است در سفر چند روزه خود به سواحل جمهوری آذربایجان، پیام صلح و دوستی ملت ایران را به همسایه شمالی برسانند.

رزمایش دریایی, نیروی دریایی, ایران, ناوهای جنگی ایران آذربایجان سواحل باکو رزمایش مشترک برگزار

رزمایش دریایی, نیروی دریایی, ایران, آذربایجان
به نقل از حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناوشکن دماوند و ناو موشک انداز جوشن صبح روز گذشته به منظور انجام یک ماموریت بین المللی و در راستای ایجاد ارتباط دوجانبه نظامی میان ایران و جمهوری آذربایجان و همچنین با تاکید بر اینکه دریای خزر، دریایی صلح و دوستی است، راهی بندر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شدند.


ناوهای جنگی ایرانی قرار است در سفر چند روزه خود به سواحل جمهوری آذربایجان، پیام صلح و دوستی ملت ایران را به همسایه شمالی رسانده و دو طرف، تجربیات خود را در حوزه دریانوردی و نظامی را تبادل کنند.


همچنین شناورهای ایرانی و آذربایجانی قرار است که یک تمرین و رزمایش نظامی مشترک در دریای خزر و در نزدیکی سواحل باکو انجام داده و تجریبات خود را نیز در عرصه عمل، به نمایش بگذارند.بدرقه ناو ایتالیایی با برگزاری رزمایش مشترک
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات