طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

انبوه زباله ها در ساحل قرق فیلم
عکس های حجم انبوه زباله در کنار سطل مکانیزه

ساحل تفریحی قُرُق در منطقه هشتپر گیلان با انبوهی از زباله احاطه شده است.

شهروندخبرنگار, انبوه زباله ها, گیلان, انبوه زباله ساحل قرق

شهروندخبرنگار, انبوه زباله ها, گیلان, منطقه هشتپر, ساحل قرق
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساحل تفریحی قُرُق در منطقه هشتپر گیلان با انبوهی از زباله احاطه شده است. فیلم ارسالی از شهروندخبرنگار ما این موضوع را به خوبی نشان می دهد.


منبع: صابر - گیلان

شهروندخبرنگار,انبوه زباله ها,گیلان,منطقه هشتپر,ساحل قرق,ساحل قرق,شهروندخبرنگار,گیلان,انبوه زباله ها,منطقه هشتپراینجا کلیک کنیدفیلم زباله به جای صدف در ساحل دریا!
facebook google telegram twitter whatsApp