طاها پخش

اهدا عضو کودک مرگ مغزی به 2 بیمار
اهدا عضو یک بیمار مرگ مغزی در قم

اهدا عضو کودک مرگ مغزی در مشهد به 2 بیمار نیازمند به عضو جانی دوباره بخشید.

اهدا عضو, مرگ مغزی, مشهد, اهدا عضو کودک مرگ مغزی بیمار

اهدا عضو, مرگ مغزی, مشهد, کودک
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛ عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی کودک 11 ماهه شیده شعبانی کیا بعد از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد عمل جراحی اهدای عضو شد.
کلیه های این کودک در بیمارستان منتصریه به خانم 26 ساله ساکن نیشابور اهداء و پیوند شد و به نامبرده زندگی دوباره بخشید .
کبد وی نیز برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد .

اهدای عضو بیمار مرگ مغزی به 8 بیمار
facebook google telegram twitter whatsApp