طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
علمی آموزشینقش موثر خانواده ها بر تربیت اجتماعی افراد
نقش ساختار شهر اسلامی در شکل گیری روابط اجتماعی

مدیر کل آموزش و پرورش تهران گفت: خانواده نقش مهمی در تربیت دارد و مدارس نمی توانند به عنوان جایگزینی برای آن مطرح شوند.

نیاز جامعه, نهاد آموزشی, آموزش و پرورش, نقش موثر خانواده تربیت اجتماعی افراد

نیاز جامعه, نهاد آموزشی, آموزش و پرورش, اولیا و مربیان

به نقل از خبرنگار گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛گرامیداشت هفته اولیا و مربیان شهر تهران صبح امروز در تالار فرهنگ با حضور علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، احمدی رئیس انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کمره ای رئیس آموزش و پرورش تهران و جمعی دیگر از مسئولان مربوطه برگزار شد.


در این مراسم کمره ای با بیان اینکه در تربیت رسمی و غیر رسمی باید توجه زیادی لحاظ شود اظهار داشت: خانواده تاثیر بسزایی بر این روند دارد در واقع رشد ابعاد متفاوت شخصیت کودک در خانواده شکل می گیرد و می توان این نهاد را پایه گذار رشد اجتماعی افراد بدانیم.


وی افزود: مدارس در امتداد نقش تربیتی خانواده عمل می کند.


مدیر کل آموزش و پرورش تهران تاکید کرد: هیچ جایگزینی برای نقش خانواده نمی توان ارائه داد و مدرسه تنها در کنار نقش خانواده می تواند در تربیت اجتماعی کمک کند.


کمره ای با اشاره به نقش اعتماد در جلب مشارکت خانواده ها عنوان کرد: ضامن این مشارکت اعتماد و اطمینان خانواده ها به نهاد آموزشی است و در صدد هستیم به طور همه جانبه نقش خانواده ها و میزان مشارکت آنها ارتقا یابد.


وی ادامه داد: مدرسه و خانواده باید با هم هماهنگ بوده و سلطه مدارس در تربیت حذف شود.


کمره ای با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت باید خود را پاسخگو به نیازهای جامعه بداند گفت: تقویت مشارکت خانواده ها به این موضوع کمک بسزایی می کند و با افزایش مشارکت بین خانواده و مدارس انطباق انتظارات خانواده ها و تاثیر آن بر عملکرد مدارس بهبود پیدا می کند.



بروجردی به عنوان عضو شورای فرهنگی-اجتماعی خانوم و خانواده منصوب شد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات