طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
کاروان راهیان نور در راه نقاط عملیاتی شمالغرب کشور
اعزام کاروان راهیان نور نایین به نقاط عملیاتی غرب کشور

کاروان راهیان نور بسیج دانش آموزی استان آذربایجان غربی با بدرقه خانواده ها و مسئولان عازم نقاط عملیاتی شمال غرب کشور شدند.

کاروان, مناطق, عملیاتی, کاروان راهیان نور نقاط عملیاتی شمالغرب کشور

کاروان, مناطق, عملیاتی, راهیان نور, دانش اموزان
به نقل از از ، اولین گروه از کاروان راهیان نور بسیج دانش آموزی شهرستانهای میاندوآب و بوکان، چایپاره و شوط به نقاط عملیاتی شمالغرب کشور اعزام شدند.

نقاط جنگی شهرستانهای نقده ، مهاباد ، پیرانشهر و سردشت مقصد این کاروان است.

1600 دانش آموز در قالب چهار کاروان راهیان نور در مراحل بعدی برای بازدید نقاط عملیاتی اعزام می شوند که اولین کاروان به تعداد 360 دانش آموز دختر به این نقاط اعزام شدند.

اولین کاروان راهیان نور بوکان هم با 380 دانش آموز دختر به نقاط عملیاتی اعزام شدند.

به گفته سرهنگ پیری فرمانده بسیج دانش آموزی بوکان کاروان راهیان نور بسیج دانش آموزی این شهرستان با یکهزار و 600 نفر در سه مرحله به نقاط عملیاتی اعزام می شوند.

160 دانش آموز از چایپاره و 90 دانش آموز دختر از شهرستان شوط هم به این نقاط عملیاتی اعزام شدند.

اعزام کاروان راهیان نور استان کردستان به نقاط شمالغرب کشور
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات