طاها پخش

افزایش سه برابری ورزشکاران رشته اسکواش
سوخت مورد نیاز ورزشکاران رشته فوتبال

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان همدان گفت: در بخش توسعه ورزش همگانی، اسکواش استان یکی از موفق ترین رشته ها بوده است.

رشته اسکواش, ورزشکاران, همدان, برابری ورزشکاران رشته اسکواش

رشته اسکواش, ورزشکاران, همدان
به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ علی ضمیری کامل با اشاره به افزایش سه براری تعداد بیمه شدگان این رشته گفت: طبق آمار شش ماهه ای که از ابتدای سال تا کنون داشتیم تعداد بیمه شدگان رشته اسکواش بیش از 300 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه این رشته، زمین بازی مخصوص می خواهد افزود: در حال حاضر دو کورت در مجموعه ورزشی شهراری همدان و مریانج برای این رشته ساخته شده، اما این کافی نیست، چرا که به جز همدان هیچ یک از شهرستان های استان کورت اسکواش ندارند و همین باعث ایجاد محدودیت برای علاقمندان به این رشته شده ااست.

ضمیری کامل افزود: البته سالن حجاب همدان در اختیار هیات اسکواش قرار گرفته اما برای ورود و پیشرفت در ورزش قهرمانی باید تعداد فضای تخصصی و کورت های اسکواش استان را افزایش داد.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان با اشاره به اینکه اسکواش همه معیارهای ورزش همگانی را دارد گفت: از لحاظ انعطاف پذیری،تحرکی، هوازی ، قدرتی و سرعتی اسکواش بر خیلی از رشته ها غالب است.

وی با اشاره به اینکه اسکواش در بین افراد جامعه کمی گمنام است افزود: سعی داریم با کمک هیات اسکواش و حمایت های اداره کل این رشته را به افراد عادی جامعه بیشتر معرفی کنیم هرچند هیات با برنامه مدون استعدادیابی از طریق ورود به آموزش و پرورش توانسته پایه های این رشته را محکم بنا کند.

ضمیری کامل با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره های خانوادگی در معرفی این رشته موثر بوده است ادامه داد: تفاهمنامه هیات اسکواش با آموزش و پرورش باعث شده دانش آموزان از همان دوران مدرسه با این رشته آشنا شوند.


کسب سه مقام در رقابت های اسکواش توسط ورزشکاران کرمانشاهی
facebook google telegram twitter whatsApp