طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیواکنش سردارکمالی به بازی سربازها در تیم خودشان
لیست بازیکنان تیم فوتبال شاهین آسمایی در فصل پنجم لیگ برتر افغانستان

سردار کمالی درباره شایعه بازی کردن بازیکنان سرباز در تیمهای خودشان صحبت کرد.

کاپ: خبری این روزها شنیده شد مبنی بر اینکه قرار است ستاد نیروهای مسلح، خدمت بازیکنان سرباز را در وزارت ورزش به انجام برساند و بازیکنان در تیمهای خودشان خدمت را بگذارنند و در عوض بخشی از پول قراردادشان را به ستاد نیروهای مسلح بدهند.

در همین رابطه، سردار کمالی، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح در این باره جواب کوتاه و عجیبی داد: این موضوع را تایید می کنم و نه تکذیب. بیش از این هم صحبتی ندارم.

تیم منتخب بازیکنان جان سخت تاریخ فوتبال فیلم
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات