طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بازداشت متخلفان شکار وصید در منطقه شکار ممنوع دشتک شهرستان دهاقان
بازداشت متخلفان شکار وصید در زیستگاه های شهرستان فریدن

دو متخلف شکار وصید در منطقه شکار ممنوع دشتک شهرستان دهاقان بازداشت شدند.

شهرستان دهاقان, اصفهان, دشتک, بازداشت متخلفان شکار وصید منطقه شکار ممنوع دشتک شهرستان دهاقان

شهرستان دهاقان, اصفهان, دشتک, دستگیری شکارچی

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دهاقان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دهاقان حین گشت وکنترل ونظارت برزیستگاه های طبیعی این شهرستان یک گروه دو نفره متخلف شکار وصید را به جرم حمل وبکارگیری سلاح قاچاق در منطقه شکار ممنوع دشتک دهاقان شناسایی و دستگیرکردند.

وی افزود: از متخلفان یک قبضه اسلحه شکاری دو لول ،کشف وضبط شد.بازداشت متخلفان شکار وصید در شهرستان خوانسار
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات