طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

فرهنگی و هنریآثار هنرمندان ایرانی در حراج کریستیز
افتتاحیه اولین حراج آثار خط ایرانی اسلامی برگزار شد

بیست و یکمین دوره حراج کریستیز خاورمیانه همزمان با 250 سالگی این حراج خانه بین المللی، شامگاه سه شنبه 27 مهر در هتل امارات تاورز دبی برگزار می شود.

هنرآنلاین: بیست و یکمین دوره حراج کریستیز خاورمیانه همزمان با 250 سالگی این حراج خانه بین المللی، شامگاه سه شنبه 27 مهر در هتل امارات تاورز دبی برگزار می شود؛ در این دوره 113 اثر از هنرمندان ایران، عرب و ترک چکش می خورند که اختصاص بخش ویژه این رویداد به جریان هنر سقاخانه و نمایش 41 اثر از هنرمندان ایرانی، جایگاه هنر کشورمان  را در خاورمیانه در موقعیت ممتازی قرار داده است.

اثر حسین زنده رودی

هنر تجسمی, هنرمندان ایرانی, هنر تجسمی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیز

هنرمندان ایرانی, هنر تجسمی


اثر منوچهر یکتایی

هنرمندان ایرانی, هنر تجسمی, هنرمندان ایرانی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر پرویز تناولی

هنر تجسمی, هنرمندان ایرانی, هنر تجسمی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر پرویز تناولی

هنرمندان ایرانی, هنر تجسمی, هنرمندان ایرانی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر سهراب سپهری

هنر تجسمی, هنر تجسمی, هنرمندان ایرانی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر صادق تبریزی

هنر تجسمی, هنر تجسمی, هنرمندان ایرانی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر کوروش شیشه گران

هنرمندان ایرانی, هنر تجسمی, هنرمندان ایرانی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر ناصر اویسی

هنرمندان ایرانی, هنرمندان ایرانی, هنر تجسمی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر فرهاد مشیری

هنر تجسمی, هنر تجسمی, هنرمندان ایرانی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر رضا مافی

هنر تجسمی, هنر تجسمی, هنرمندان ایرانی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر رکنی حائری زاده

هنر تجسمی, هنرمندان ایرانی, هنر تجسمی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

هنرمندان ایرانی, هنرمندان ایرانی, هنر تجسمی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر فرامرز پیلارام

هنر تجسمی, هنر تجسمی, هنرمندان ایرانی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر محمد احصایی

هنر تجسمی, هنر تجسمی, هنرمندان ایرانی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر رضا درخشانی

هنرمندان ایرانی, هنرمندان ایرانی, هنر تجسمی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر ناصر عصار

هنرمندان ایرانی, هنرمندان ایرانی, هنر تجسمی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر مسعود عربشاهی

هنر تجسمی, هنرمندان ایرانی, هنر تجسمی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر ملیحه افنان

هنر تجسمی, هنرمندان ایرانی, هنر تجسمی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیزاثر نصرالله افجه ای

هنر تجسمی, هنرمندان ایرانی, هنر تجسمی, آثار هنرمندان ایرانی حراج کریستیز

حراج فرش های ارزشمند ایرانی در لندن
facebook google telegram twitter whatsApp