طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

سرقت خودرو توسط دزد روانی! فیلم
فیلم دزدی غافلگیرانه ی خودروی پلیس توسط دزد حرفه ای

سارق خودرو در شهر اسلامشهر با برخورد با چند خودرو به راه خود ادامه داد و خودرو را به سرقت برد.

به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛
راننده, اسلامشهر, تهران, سرقت خودرو توسط دزد روانی!

راننده, اسلامشهر, تهران, شهروندخبرنگار, خودرو, روانی, سارق
راننده خودرو در یکی از خیابانهای شهر اسلامشهر، با چند خودرو تصادف و خسارتی را بوجود آورد.در فیلم ارسالی یکی از شهروندان از راننده بی احتیاطی در راندن خودرو، تصویربرداری شده است.

منبع: شهروندخبرنگار - اسلامشهر

برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنیدکشف همه خودروهای سرقتی در چالوس
facebook google telegram twitter whatsApp