طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

آتش سوزی در انبار ضایعات پتروشیمی بندر امام
آتش سوزی در انبار لاستیک پتروشیمی بندر امام

انبار ضایعات پتروشیمی بندر امام در آتش سوخت.

ضایعات پتروشیمی, آتش سوزی انبار, بندر امام, آتش سوزی انبار ضایعات پتروشیمی بندر امام

ضایعات پتروشیمی, آتش سوزی انبار, بندر امام, آبادان
به نقل از آبادان؛لحظاتی پیش انبار ضایعات پتروشیمی بندر امام دچار آتش سوزی شد.

محمد علی خادمیان مسؤول HSE این واحد افزود: این حادثه در بیرون از واحد رخ داده است و هیچ گونه خطری پتروشیمی را تهدید نمی کند.

آتش سوزی در پتروشیمی بندر امام
facebook google telegram twitter whatsApp