طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

راه اندازی شورای امر به معروف در 1500 مدرسه همدان
تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در سازمان محیط زیست

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان گفت: شورای امر به معروف و نهی از منکر در یک هزار و 500 مدرسه این استان راه اندازی شده است.

امر به معروف, راه اندازی شورا, همدان, اندازی شورای امر معروف مدرسه همدان

امر به معروف, راه اندازی شورا, همدان
به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ مهرداد نادری فر افزود: علاوه بر مدارس در شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در سطح ادارت و دستگاه های دولتی فعال شده است.

وی بیان کرد: با برگزاری دوره های آموزشی برای ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دنبال حضور و ورود با علم و آگاهی آمران به معروف به این عرصه هستیم.

وی اظهار کرد: موضوع امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه همگانی است و هر فردی که احساس می کند توانایی اجرای این فریضه را دارد باید به این رسالت شرعی عمل کند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان اضافه کرد: ورود به مقوله امر به معروف و نهی از منکر از حساسیت بالایی برخوردار است هر چند این موضوع یک وظیفه همگانی است ولی همه افراد شرایط اجرای این فرایض را ندارند.

نادری فر تاکید کرد: آمرین به معروف و ناهیان از منکر باید نسبت به این وظیفه شرعی اشرافیت کامل داشته باشند تا بدانند در چه شرایطی و چگونه امر به معرف کنند تا اقدام آنها بشترین اثرگذاری و کمترین دافعه را داشته باشد.

وی افزود: همچنین آمران باید حدود امر به معروف و نهی از منکر را بدانند چون اگر فردی از روی ناآگاهی وارد این مقوله شود نه تنها تاثیر مثبت ندارد اثر منفی هم می گذارد.

وی گفت: برای احیای این فریضه ابتدا باید آمر به معروف و ناهی از منکر را از حدود این فرایض و شرایط انجام این وظیفه شرعی مطلع کرده سبعد این فریضه را در جامعه عملی کرد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان با ذکر اینکه در هنگام امر به معروف باید تذکر داد و عبور کرد افزود: به فموده رهبری فرزانه انقلاب این روش اثر گذاری بیشتری دارد.

نادری فر اظهار کرد: توجه به امر به معروف یک وظیفه شرعی است که منجر به کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش تعلق خاطر به جامعه ای که در درون آن زندگی می کنیم می شود و از بی تفاوتی افراد نسبت به مسائل روز جامعه جلوگیری می شود.


تشکیل شورای امربه معروف کانون های مساجد
facebook google telegram twitter whatsApp