طاها پخش

نشست علمی حقوق بشر، قربانیان تروریسم
دیده بان حقوق بشر توافق با حزب اسلامی را بی حرمتی به قربانیان جنایات جنگی خواند

سخنرانان: دکتر سید حسین هاشمی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه مفید دکتر سید یاسر ضیایی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

نشست علمی, حقوق بشر, تروریسم, نشست علمی حقوق بشر قربانیان تروریسم

نشست علمی, حقوق بشر, تروریسم, قم
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم؛ انجمن دفاع از قربانیان تروریسم یا همکاری مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید
نشست علمی حقوق بشر،قربانیان تروریسم را برگزار می کند.

زمان: دوشنبه 26 مهرماه 95
از ساعت 12:15 تا 14:00

مکان: قم- دانشگاه مفید-دانشگاه حقوق-تالار دکتر قربان نیا

تأمین حقوق بشر در افغانستان؛ یکی از بحث ها در نشست بروکسل
facebook google telegram twitter whatsApp