طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل
اقطعال آواره شدن یک میلیون نفر در پی عملیات آزادسازی موصل

نخست وزیر عراق شروع عملیات بازبعد گیری و آزادسازی موصل، که به پایتخت داعش در عراق معروف شده، را رسما اعلام کرد.

فرادید: نخست وزیر عراق شروع عملیات بازبعد گیری و آزادسازی موصل، که به پایتخت داعش در عراق معروف شده، را رسما اعلام کرد.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق از طریق تلویزیون این کشور شروع عملیات آزادسازی و بازبعد گیری موصل را رسما اعلام کرد. نخست وزیر عراق در نطق تلویزیونی خود اعلام کرد که فقط نیروهای ارتش این کشور به همراه نیروهای پلیس وارد موصل خواهند شد. از این عملیات به عنوان «مادر جنگ ها» در عراق برای جنگ با داعش یاد شده است.


در این عملیات، نیروهای امنیتی شامل ارتش، الحشدالشعبی، پیشمرگه، پلیس اتحادیه و نیز نیروهای عشایری و محلی و یگان هایی مانند نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم حضور دارند. شمار نیروهای متفاوت عراقی برای کمپانی در این عملیات حدود 30 هزار نفر است. گفته می شود که بین 3500 تا 4500 داعشی در موصل مستقر هستند و بیش از یک میلیون غیرنظامی نیز در شهر حضور دارند.

حیدر العبادی, آزادسازی موصل, حیدر العبادی, ساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل

حیدر العبادی, آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, حیدر العبادی, ساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل


حیدر العبادی, آزادسازی موصل, حیدر العبادی, ساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, حیدر العبادی, آزادسازی موصل, ساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, حیدر العبادی, ساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل


آزادسازی موصل, حیدر العبادی, آزادسازی موصل, ساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل


آزادسازی موصل, حیدر العبادی, آزادسازی موصل, ساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل

حیدر العبادی, حیدر العبادی, آزادسازی موصل, ساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, حیدر العبادی, آزادسازی موصل, ساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, حیدر العبادی, ساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل


آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, حیدر العبادی, ساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, حیدر العبادی, آزادسازی موصل, ساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل


حیدر العبادی, حیدر العبادی, آزادسازی موصل, ساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, حیدر العبادی, آزادسازی موصل, ساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, حیدر العبادی, آزادسازی موصل, ساعات اولیه عملیات آزادسازی موصل

مرحله سوم عملیات آزادسازی موصل شروع شده است | نخست وزیر عراق
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات