طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیمدارک مربوط به بدهی های قدیمی باشگاه نفت به مسولان بهنام پیشرو ارائه شد

مدارک مربوط به بدهی های قدیمی باشگاه نفت به مسولان بهنام پیشرو ارائه شد

بهنام پیشرو مدعی شده مالک نفت نیست | خر مگاه

مدیر عامل و بازرس قانونی سابق باشگاه نفت، روز گذشته با حضور در محل این باشگاه اسناد و مدارک مربوط به مطالبات بازیکنان و مربیان قبلی این تیم را به مالکان جدید ارائه کردند.

حسین آل اسحاق, باشگاه نفت, بهنام پیشرو کیش, مدارک مربوط بدهی قدیمی باشگاه نفت مسولان بهنام پیشرو ارائه

حسین آل اسحاق, باشگاه نفت, بهنام پیشرو کیش, منصور قنبرزاده
به نقل از خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالیکه در روزهای اخیر بازیکنان و مربیان فصل گذشته تیم فوتبال نفت تهران اقداماتی را برای احیای مطالبات خود از این باشگاه انجام دادند، عصر روز گذشته منصور قنبرزاده مدیرعامل و حسین آل اسحاق معاون حقوقی سابق باشگاه نفت در محل این باشگاه، حاضر شدند و مدارک و اسناد مربوط به صورت حساب های مالی قبلی نفتی ها را به مالکان جدید تحویل دادند.

این افراد که نقش وی‍ژه ای در واگذاری باشگاه نفت به بخش خصوصی داشتند، مدارک مالی باشگاه را به مسئولان بهنام پیشرو کیش ارائه کردند و این مدارک صورت جلسه شد و به تأیید مسئولان بهنام پیشرو کیش رسید.

با این حساب به نظر می رسد بازیکنان و مربیان فصل گذشته نفت با رفع ابهام ها در روزهای آتی مشکل چندانی برای دریافت مطالبات خود از سوی مالکان جدید باشگاه نداشته باشند.

این مدارک ضمن تائید قنبرزاده و آل اسحاق به تائید شهریاری سرپرست باشگاه نفت و عرفانیان نماینده کمپانی بهنام پیشرو کیش هم رسید.

حسین آل اسحاق این خبر را تائید کرد.

مالک باشگاه نفت تهران زرنگ بازی در می آورد | چینی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات