طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمدستکش تقویت دست را ببینید!
واقعیت مجازی را با این دستکش ها حس کنید!

پژوهشگران در سوئد دستکشی ساخته اند که به کسانی که دستشان توان حرکت قابل قبولی را ندارد کمک می کند.

ساعت 24: پژوهشگران در سوئد دستکشی ساخته اند که به کسانی که دستشان توان حرکت قابل قبولی را ندارد کمک می کند.


این دستکش که بیو زروو یا ماهیچه اضافی نامیده می شود به حرکت دست واکنش نشان می دهد و حرکت دست ناتوان را تقویت می کند. این دستکش به موتوری متصل است که تحت تاثیر فشار اندک دست فرد واکنش نشان می دهد.

این دستکش توسط کمپانی سوئدی ساخته شده و به گفته یکی از مسئولان این کمپانی این دستکش به سفارش ناسا ساخته شده است. ناسا پیشتر دستکشی ساخته که با پوشیدن آن افراد توانایی انجام فعالیت های صنعتی سنگین را پیدا می کنند.

این دستکش قدرت فراوانی را ایجاد می کرده است. ناسا برای ساخت دسکشی با توان کنتر و کمک به افراد با ناتوانی حرکتی ساخت دستکشی با قدرت کمتر را به کمپانی سوئدی سفارش داده بود. تقویتی, فیلم, دستکش


تقویت رشته علوم انسانی در دست پیگیری
برچسب ها: , ,
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات