طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیعجیب ترین رازهای کشف نشده دنیا
عجیب ترین سیاه چاله دنیا کشف شُد

تاریخ دارای اسرار بیشماری است که تا امروز انسان نتوانسته است کلیدی برای گشودن جعبه اسرار آن بیابد.

وبسایت کافه ترک: تاریخ دارای اسرار بیشماری است که تا امروز انسان نتوانسته است کلیدی برای گشودن جعبه اسرار آن بیابد.

کریپتوس ویرجینیا

در ایالت ویرجینیا نزدیک به ساختمان سازمان سیا، لوح و یا طوماری از جنس فلز قرار دارد. روی این طومار چهار متن جداگانه حکاکی شده است. اما نه به زبانی قابل فهم بلکه کاملا به رمز!

کشف نشده, راز, عجیب ترین, عجیب رازهای کشف نشده جهان

راز, کشف نشده, عجیب ترین


اثر متعلق به هنرمندی به نام جیم سانبورن است. سه متن روی طومار رمز گشایی شد. اما آخرین متن همچنان بی جواب مانده است. متن آخر را حتی سیا نیز نتوانست رمزگشایی کند.

سیگنال wow

دکتر جری ار همن در دانشگاه اوهایو مشغول به کار بر روی پروژه کاوش هوش فرا زمینی بود. او سیگنالی رادیویی بسیار کوتاه دریافت  کرد.

راز, عجیب ترین, کشف نشده, عجیب رازهای کشف نشده جهانسیگنال ۷۲ ثانیه به طول انجامید. و هیچگاه مبدا آن مشخص نشد از کجای این عالم پهناور است. دکتر همن از دریافت چنین پیامی آنقدر شگفت زده بود که کنار متن پیام کلمه تعجب واو را نوشت. از آن روز به پس این پیام خاص به همین نام خوانده میشود. wow تعجب یک دانشمند از درک حیاتی خارج از سیاره!

خطوط  نازکا

خطوط عجیب نازکا در کشور پرو واقع شده است. نازکا ها شاید یکی از عجیب ترین قبیله های ساکن روی زمین بودند. آنها بین ۲۰۰ سال قبل میلاد مسیح تا ۷۰۰ پس میلاد مسیح زندگی می کردند.

عجیب ترین, کشف نشده, راز, عجیب رازهای کشف نشده جهاننازکا ها اشکال عجیبی روی زمین کشیدند. آنها از سگ تا ماهی و گل را به دقت رسم کردند. اما قسمت جذاب ماجرا وقتی است که در آن دوره هیچ وسیله ای جهت دیدن آثارشان در آسمان وجود نداشت.

پاگنده

بنا بر عقیده عمومی پاگنده در آمریکا و کانادا زندگی میکند. داستان های پاگنده معمولا برای ترساندن کودکان نقل میشود.

کشف نشده, راز, عجیب ترین, عجیب رازهای کشف نشده جهاناما پاگنده در دنیای فعلی کاملا مرموز و عجیب باقی مانده است. در ابتدا تصور میشد پاگنده همان گوریل است! اما کم کم با پیدا شدن اثر پایش و شباهت آن به انسان این نظریه رد شد.

عجیب ترین موجودات کشف شده در دنیا
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات