طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

زایمان موفق زن جاسکی در آمبولانس جاده ای
زایمان زن جاسکی در آمبولانس

مادر باردار جاسکی فرزند خود را در آمبولانس به جهان آورد .

جاسک, زایمان, آمبولانس, زایمان موفق زن جاسکی آمبولانس جاده

جاسک, زایمان, آمبولانس
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباسعباس ابراهیمی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک گفت:این خانم باردار 26 ساله اهل روستای گرندو هنگام انتقال با آمبولانس پایگاه جادهای گابریک به بیمارستان خاتم انبیا جاسک با کمک ماما و تکنسین های اورژانس با موفقیت در آمبولانس زایمان کرد.
وی افزود:حال عمومی مادر و نوزاد خوب است و برای اقدامات بعدی مادر و نوزاد به بیمارستان جاسک انتقال داده شدند .
روستای گابریک در 70 کیلومتری بخش مرکزی در شرق جاسک قرار دارد.
این سومین مادر است که امسال فرزند خود را در آمبولانس پایگاههای جاده ای جاسک بجهان آورده است .
پایگاه بین جاده ای گابریک از مصوبات سفر رهبرمعظم انقلاب به استان هرمزگان بود که در سال 94 راه اندازی شد.

زایمان موفق در داخل آمبولانس اورژانس
facebook google telegram twitter whatsApp