طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آخرین اخبار حوادثدلیل مرگ دختر جوان در متروی شادمان
جزئیات جدید از دلیل مرگ دختر جوان در ایستگاه مترو شادمان

بررسیهای دقیق در رابطه با حادثه مرگبار برای دختر جوان در مترو شادمان نشان داد که ازدحام جمعیت دلیل برخورد سر این دختر با قطار مترو و در نهایت مرگ وی بوده است.


متروی تهران

خبرگزاری تسنیم: بررسیهای دقیق در رابطه با حادثه مرگبار برای دختر جوان در مترو شادمان نشان داد که ازدحام جمعیت دلیل برخورد سر این دختر با قطار مترو و در نهایت مرگ وی بوده است.

پس از ظهر 11 مهر سال جاری دختر سی و یک ساله ای در ایستگاه مترو شادمان هنگام ورود قطار به ایستگاه دچار سانحه شد و سرش با قطار برخورد کرد.

لحاظاتی پس از این اتفاق، مأموران اورژانس در محل حادثه حاضر شدند و زن جوان را به بیمارستان انتقال دادند اما ساعاتی بعد از این حادثه، وی به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

بعد از این حادثه مراتب از سوی مأموران 118 ستارخان به قاضی ایلخانی؛ بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد که بازپرس امور جناحی تهران دستور تحقیقات درباره این حادثه مرگبار را صادر کرد.

بررسی اولیه از این حادثه نشان داد که به احتمال عمده متوفی براساس ازدحام جمعیت دچار سانحه شده و سرش با قطار برخورد کرده است و خودکشی دختر جوان بعید به نظر می رسید؛ با این حال بازپرس پرونده دستور داد تا دوربینهای مداربسته مترو که لحظه وقوع حادثه را ثبت کرده اند، بازبینی شوند همچنین در رابطه با مرگ دختر جوان، پرونده ای در شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران تشکیل شد.

روز گذشته خانواده متوفی در شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران حاضر شدند و از کمپانی بهره وری مترو تهران در رابطه با مرگ دختر جوان اعلام شکایت کردند همچنین بنابر اعلام بازپرس ایلخانی، شواهد و مدارک نشان داد که دلیل این حادثه مرگبار در مترو شادمان ازدحام جمعیت بوده است.

تحقیقات در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد.

قصاص، پایان سرقت مرگبار اَز دختر جوان
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات