طاها پخش

اقتصادیشهرسازی ریل پایه اولویت اول در طراحی شهری / لزوم عملیاتی شدن لجستیک بار در کشور
طراحی و ساخت پروتز آرنج برای اولین بار در شرق کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت عملیاتی شدن لجستیک بار تخصصی در کشور گفت: در طراحی شهری زندگی ریل پایه باید برای مردم نهادینه شود.

اقتصادی, آلاینده زیست محیطی, جابه جایی مسافر, لزوم عملیاتی لجستیک بار کشور شهرسازی ریل پایه اولویت طراحی شهری

اقتصادی, آلاینده زیست محیطی, جابه جایی مسافر, وزارت راه, شهرسازی ریلی, ریل پایه
به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی راه آهن ایران ، مهرداد تقی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در نشست سیاست گذاری ریلی ایران و اتحادیه اروپا بااشاره به اولویت های مدنظر کمپانی راه آهن گفت: در حوزه ریلی ۴ موضوع طرح جامع حمل و نقل، یکپارچگی حمل و نقل در بخش بار و مسافر، ارتقاء سطح لُجستیک کشور در بخش بار و شهرسازی ریل پایه محورهای اساسی است که راه آهن و وزارت راه و شهرسازی توجه خاص به آن دارند.

وی افزود: از آنجایی که در تمام جهان موضوع توسعه حمل و نقل پاک دنبال می شود و سیستم حمل و نقل ریلی پاک ترین شیوه حمل و نقلی از نظر تولید آلاینده های زیست محیطی است بنابراین ایده طرح جامع قطارهای حومه ای دنبال می شود.

تقی زاده با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما شیوه های متفاوت حمل و نقل درون و برون شهری با یکدیگر یکپارچه نیستند، تصریح کرد: در تمام کشورهای جهان وزارت حمل و نقل وزارت راه متولی حمل و نقل ترکیبی است ،اما حمل و نقل یکپارچه و ترکیبی در ایران هیچ گاه متولی خاصی نداشته و مشکل اساسی در کشور ما تفاوت مدیریت حمل و نقل درون شهری با مسئول و مدیریت حمل و نقل برون شهری است.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود:در تمام کشورهای دنیا، وزارت راه متولی حمل و نقل درون شهری شهرداری و متولی حمل و نقل برون شهری است وآنها موظف هستند، هر دو مدل های حمل و نقلی را با یکدیگر ترکیب کنند، به طوری که مسافر احساس نکند، با تغییر ناوگان حمل و نقلی از یک سازمان به سازمان دیگر رفته است.

تقی زاده با اشاره به اینکه در کشور ما حرکاتی ضد یکپارچگی حمل و نقل داریم گفت: به طور مثال پایانه اتوبوسرانی جاده ای که باید در شهر متمرکز باشد و دیگر سیستم های حمل و نقل شهری متصل شود، را از شهری نظیر تهران به بیرون از شهر منتقل می کنیم و یا عده ای معتقد هستند که باید ایستگاه راه آهن به خارج از شهرها برود و این حرکات غیرکارشناسی کاملاً ضد یکپارچگی است.

وی همچنین در خصوص لزوم توسعه لجستیک در حمل و نقل بار کشور بیان کرد: در حالی که لجستیک به معنای ایجاد سیستم حمل و نقل قوی و در کنار آن انبارداری، گمرک و یکپارچگی حمل و نقل استاما تا کنون تنها وظیفه حمل بار مدنظر بوده وتوجهی به موضوع لجستیک نشده اما خوشبختانه این وظایف به تازگی در بخش حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است.

به گفته معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی؛این معاونت تلاش می کند یکپارچه سازی مدل های حمل و نقل بار را در قالب لجستیک بار دنبال کند.

تقی زاده با بیان اینکه در اکثر شهرهای اروپایی سیستم ریلی بار زیادی از جابه جایی مسافر و حمل کالا را بر عهده دارد و زندگی ها در اروپا به سمت ریل پایه بودن در حال حرکت است، گفت: موضوع شهرسازی ریل پایه را از دیگر مسایل قابل توجه در حوزه ریلی است چراکه اگر به موضوعات اساسی در این حوزه بر طراحی شهری توجه نشود، مشکلات خاصی ایجاد خواهد شد.

به گفته وی سیستم ریلی به دلیل نیازمند بودن به زیرساخت های خاص باید در طراحی شهری و شهرسازی مورد توجه باشد.
اعزام دانش آموزان بوکانی به نقاط عملیاتی شمالغرب کشور
facebook google telegram twitter whatsApp