طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

گشت مشترک نظارت بر فعالیت های خبازی
گشت های مشترک بازرسی از واحدهای خبازی

گشت مشترک نظارت بر فعالیت های خبازی های شهرستان اسلام آباد غرب، تشکیل و از خبازیهای سطح این شهرستان بازدید و بازرسی به عمل آورد .

نظارت, گشت مشترک, خبازی, گشت مشترک نظارت فعالیت خبازی

نظارت, گشت مشترک, خبازی, کرمانشاه

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛دراین بازرسی ها ، از 17 واحد خبازی بازدید و چگونگی تهیه، تامین، پخت وتوزیع نان مورد بررسی قرار گرفت .


کنترل امور بهداشتی و رعایت دستور العمل های بهداشتی، کنترل آرد خبازی ها، بررسی وزن و کیفیت نان عرضه شده، درج نرخ نامه در محل کار و مسایلی از این دست،از جمله اموری بود که در این گشت مشترک مورد توجه قرار داشت .

همچنین برای دو واحد خبازی متخلف پرونده تشکیل و به منظور سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

گشت مشترک بازرسی از خبازی ها
facebook google telegram twitter whatsApp