طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دو مازندرانی در میان برترین های کشتی فرنگی جوانان کشور
روی تشک رفتن کشتی گیران فرنگی کار لرستانی امروز در پیکارهای جوانان کشور

رقابت های عمومی کشتی فرنگی جوانان کشور با قرار گرفتن دو مازندرانی در میان نفرات برتر چهار وزن نخست به پایان رسید.

ساری, رقابت کشتی, کشتی فرنگی, مازندرانی برترین کشتی فرنگی جوانان کشور

ساری, رقابت کشتی, کشتی فرنگی, کشتی نوجوانان

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،رقابت های عمومی کشتی فرنگی جوانان کشور که از دیروزدر خانه کشتی شماره ۲ تهران در حال برگزاری است با قهرمانی علی خلیل زاده قهرمان پیشین نوجوانان آسیا در وزن ۹۶ کیلوگرم و نائب قهرمانی ناصر علیزاده در وزن ۷۴ کیلوگرم بعد از نماینده فارس به پایان رسید.

امیرمحمد نوروزی و حمیدرضا بادکان از تهران،کشتی گیرانی بودند که به مقام های دوم و سوم وزن 96 کیلوگرم دست یافتند.

رقابت های چهار وزن دوم امروزبرگزار می شود.

برگزاری مسابقه های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان کشور
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات