طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیعکس های خنده دار از ترس و جیغ زدن افراد
فیلم ترس خنده دار مهران غفوریان از حشرات

«Nightmare Fears Factory» ترسناک ترین خانه خالی از سکنه در آبشار نیاگارا است و یک راه شادی و ترس و هیجان در تعطیلات است.

برترین ها: «Nightmare Fears Factory» ترسناک ترین خانه خالی از سکنه در آبشار نیاگارا است و یک راه شادی و ترس و هیجان در تعطیلات است. این خانه که در منطقه توریستی هیل کلینتون کانادا قرار دارد، خانه وحشت است که افراد شجاع را از سراسر دنیا به سوی خود جذب کرده و موجب ترس و جیغ و وحشت آن ها می شود و تصاویر زیر به طرز خنده داری این موضوع را ثابت می کند. تصاویری از بازدیدکنندگان با چشمان و دهان باز و متعجب، به خود لرزیدن و فریاد زدن آن ها، در حالیکه از لباس های یکدیگر چسبیده اند یا دوستانشان را به عنوان سپر انسانی جلوی خود گرفته اند و فریاد می کشند و یا از ترس خشک شده اند و نمی توانند صحبت کنند. تصاویر خنده دار واکنش افراد حین ترسیدن را در این مطلب مشاهده می کنید.

جیغ, نیاگارا, ترسیدن, خنده دار ترس جیغ زدن افراد

خنده دار, خانه وحشت, ترسیدن, جیغ, نیاگارا

خنده دار, نیاگارا, خنده دار, خنده دار ترس جیغ زدن افراد

نیاگارا, خانه وحشت, ترسیدن, خنده دار ترس جیغ زدن افراد

جیغ, خانه وحشت, نیاگارا, خنده دار ترس جیغ زدن افراد

نیاگارا, ترسیدن, خانه وحشت, خنده دار ترس جیغ زدن افراد

جیغ, خنده دار, جیغ, خنده دار ترس جیغ زدن افراد

ترسیدن, خنده دار, ترسیدن, خنده دار ترس جیغ زدن افراد

خانه وحشت, نیاگارا, جیغ, خنده دار ترس جیغ زدن افراد

خانه وحشت, خنده دار, نیاگارا, خنده دار ترس جیغ زدن افراد

نیاگارا, جیغ, خانه وحشت, خنده دار ترس جیغ زدن افراد

کره ای ها از ترس، ماسک زدند | نکونام
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات