طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
معرفی رقم جدید گندم سردسیری توسط پژوهشگران اردبیلی
کسب 10 رتبه دو رقمی کنکور سراسری توسط دانش آموزان لرستانی

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: رقم جدید گنـدم نـان «حیدری» مناسب کاشت در مزارع آبی نقاط سردسیر در اردبیل معرفی شد.

اردبیل, معرفی, سردسیری, رقم گندم سردسیری توسط پژوهشگران اردبیلی

اردبیل, معرفی, سردسیری, گندم

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل؛ حسین کربلائی خیاوی در جلسه بررسی کشت گندم در نقاط سردسیر اردبیل اظهار داشت: دستیابی به ژن و تیپ های برتر و پرمحصول با صفات تحمل به تنش های خشکی و سرما و مقاوم به بیماری های شایع، یکی از اصلی ترین راهکارهای افزایش تولید پایدار گندم هستند که از طـریق اجرای آزمایشات به نژادی و شناسایی ژنو تیپ های ســــازگار به دست می آید.

وی گفت: مشارکت فعال محققان این مرکز منتج به معرفی رقم جدید و متحمل به بیماری زنگ زرد و کیفیت نانوائی خوب گندم به نام «حیدری» در سال 95 شد که نتایج قابل قبول حاصل از این تحقیقات علمی برایمان بسیار مهم است.

کربلایی بیان کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل از اصلی ترین مکانهای تولید گندم نقاط سردسیر کشور به شمار می رود و نقش مهمی در تولید گندم کشور و نقش اساسی در استقلال تولید گندم و قطع وابستگی به واردات این محصول استراتژیک از بیگانگان دارد معرفی این رقم در استان اهمیت بسزایی دارد.

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: رقمی از گندم که تحت عنوان «حیدری» توسط محققان مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصلاح شده می تواند در نقاط سردسیری استان در مقابل شرایط نامساعد محیطی مقاومت داشت باشد.

وی گفت: این نوع گندم معرفی شده می تواند در مقابل افت شدید درجه حرارت و تغییرات ناگهانی آب و هوا مقاومت قابل قبولی از خود نشان داده و نسبت به ارقام رایج محصول قابل قبول و مطمئنی تولید کند.

کسب رتبه های تک رقمی توسط دانشجویان دانشگاه شیراز
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات