طاها پخش

عمارت تاریخی کوشک در انحصار آسمان خراش ها فیلم
از بندبازی در آسمان خراش های بروکسل تا انباشت زباله ها در بیروت

عمارت تاریخی کوشک فخرالدوله در خیابان قائن تهران در انحصار ساختمان های اطراف قرار گرفته است.

دوره قاجار, شهروندخبرنگار, آثار ملی, عمارت تاریخی کوشک انحصار آسمان خراش

دوره قاجار, شهروندخبرنگار, آثار ملی, آسمان خراش, عمارت تاریخی کوشک, خیابان قائن, ساختمان
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ عمارت تاریخی کوشک فخرالدوله یک عمارت تاریخی مربوط به دوره قاجار در تهران است. این عمارت که در تاریخ 26 آبان 1378 به عنوان یکی از آثار ملی کشور به ثبت رسیده، اکنون در انحصار ساختمان ها و آسمان خراش ها قرار گرفته است.


منبع: سلیمان زاده - تهران

دوره قاجار,شهروندخبرنگار,آثار ملی,آسمان خراش,عمارت تاریخی کوشک,خیابان قائن,ساختماناینجا کلیک کنیدتصویر خطرناکترین حرکات آکروباتیک لبه آسمان خراش!
facebook google telegram twitter whatsApp