طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیروسای کمیته های تخصصی هفت گانه خانه احزاب امروز انتخاب می شوند
افتتاح خانه احزاب تهران در آینده نزدیک

رئیس خانه احزاب از انتخاب روسای کمیته های تخصصی هفت گانه خانه احزاب در جلسه امروز شورای مرکزی خبر داد.

خانه احزاب, احزاب و تشکل ها, کمیته, روسای کمیته تخصصی گانه خانه احزاب امروز

خانه احزاب, احزاب و تشکل ها, کمیته, اخبار سیاسی
قدرتعلی حشمتیان در گفت وگو با خبرنگار احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه امروز پس از ظهر جلسه شورای مرکزی خانه احزاب تشکیل می شود، اظهار داشت: قرار است در این جلسه طبق آیین نامه خانه احزاب، روسای جدید هفت کمیته تخصصی این خانه انتخاب شوند.


رئیس خانه احزاب با اشاره به اینکه فراکسیون های اصلاح طلب، اصولگرا، مستقلین و اعتدالگرایان کاندیدای خود برای ریاست کمیته هفت گانه در معرض رأی اعضای شورای مرکزی خانه احزاب قرار خواهند داد، ادامه داد: کاندیداهای کمیته های آموزش و تحقیقات و کمیته نظارت بر انتخابات را اصولگرایان به شورای مرکزی معرفی می کنند.


رئیس خانه احزاب با بیان اینکه کاندیداهای کمیته اطلاع رسانی و همچنین کمیته حقوقی و داوری را اصلاح طلبان به شورای مرکزی معرفی می کنند، تصریح کرد: کاندیداهای کمیته امور بانوان، بین الملل و پشتیبانی مالی را مستقلین و اعتدال گرایان معرفی می کنند.


وی در پایان خاطر نشان کرد: در نهایت این کاندیداها باید در شورای مرکزی خانه احزاب رأی بیاورند و رؤسای کمیته های سال دوم خانه احزاب انتخاب شوند.


ضرورت ایجاد کمیته فنی و تخصصی در جشنواره انگور ارومیه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات