طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
قبل بینی تولید 300 تن کلزا در مهاباد
قبل بینی تولید 7 هزار تن نارنگی پیش رس

پیش بینی میشود امسال حدود 300 تن کلزا از اراضی کشاورزی شهرستان مهاباد برداشت شود.

تولید, کلزا, پیش بینی, پیش بینی تولید تن کلزا مهاباد

تولید, کلزا, پیش بینی

به نقل از از ، رییس اداره تولیدات گیاهی اداره جهاد کشاورزی مهاباد گفت : امسال 97 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافتهاست و پیش بینی می شود 3 تن کلزا از هر هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شود.

علی خیاطی با اشاره به اینکه کشت محصولاتی با نیاز آبی پایین مقرون به صرفه است اضافه کرد : کلزا یکی از محصولاتی است که تولید آن به لحاظ اقتصادی و استفاده از دانه های روغنی آن برای مصرف داخلی حائز اهمیت است.

خیاطی ادامه داد : 468 کیلوگرم بذر کلزا در بین کلزاکاران مهابادی توزیع شده است.

وی تصریح کرد : پنج هزار کیلوگرم کود اوره و10 هزار کیلوگرم کود فسفاته از کودهای توزیع شده در بین کلزاکاران این شهرستان است.

قبل بینی تولید بیش از3 هزار تن سویا در میاندورود
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات