طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
تولید 6 درصد محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور در استان آذربایجان غربی
آذربایجان غربی نخستین استان دارای زنجیره های تولید عسل در کشور

6 درصد از کل محصولات کشاورزی و دامی مورد نیاز کشور در استان آذربایجان غربی تولید می شود و در تولید برخی از محصولات از جمله چغندر ، سیب و عسل این استان مقام نخست کشور را دارد.

کشاورزی, محصولات, تولید, تولید درصد محصولات کشاورزی نیاز کشور استان آذربایجان غربی

کشاورزی, محصولات, تولید

به نقل از از رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت : سالانه بیش از 100 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و دامی در کشور تولید می شود که این استان با سهم 6 درصدی خود در جایگاه ششم کشور قرار دارد.

اسمعیل کریم زاده افزود : سالانه بیش از 6 میلیون و 300 هزار تن انواع محصولات زراعی ، باغی ، دامی و شیلات در استان آذربایجان غربی تولید می شود.

کریم زاده اضافه کرد : در سال زراعی جاری بیش از 730 هزار تن گندم در استان آذربایجان غربی تولید شد که با 30 درصد افزایش در مقایسه با پارسال رکورد بی سابقه ای است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد : با وجود اینکه آذربایجان غربی 2/3 دهم درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و سهم چهار درصدی از جمعیت کشور را دارد ، تولید 6 درصد از محصولات کشاورزی کشور در این استان رقمی قابل توجه است.

کریم زاده با بیان اینکه این میزان تولید با وجود کمبود میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان محقق شده است ، گفت : سهم اعتبارات بخش کشاورزی آذربایجان غربی از اعتبارات تملک دارایی های استان 7/7 دهم درصد است.

وی افزود : این اعتبارات در سال 92 ، تنها 2/3 دهم درصد بود که در سه سال گذشته افزایش یافته است.

تولید 97 درصد داروها در داخل کشور / دارو نیاز استراتژیک کشور است
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات