طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

بحران کنونی ناشی از نیرنگ خارجی ها و حکومت «دست نشانده» است
ارتش نیجریه دست نشانده عربستان سعودی است

محمداسماعیل خان، وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان می گوید: کشورش بار دیگر در اثر نیرنگ خارجی ها و حکومت دست نشانده آنان با یک مصیبت روبه رو شده است.

وحدت ملی, اسماعیل خان, افغانستان, بحران کنونی ناشی نیرنگ خارجی حکومت دست نشانده

وحدت ملی, اسماعیل خان, افغانستان

به نقل از حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان،او که دیروز (یک شنبه) در جمعی از مجاهدان پیشین در هرات صحبت می کرد، سال آینده را برای افغانستان خطرناک خواند و گفت، اگر حکومت وحدت ملی در دفاع از کشور از آنان استفاده نکند، بدون اجازۀ حکومت این کار را خواهند کرد.

اسماعیل خان که این همایش را به منظور منسجم کردن جهادی های پیشین در منزلش ترتیب داده بود، از راهبرد جنگ حکومت در برابر طالبان انتقاد کرد و گفت، اگر حکومت تغییری در برنامه های جنگی خود نیاورد، سال آینده طالبان نیرومندتر از امسال پا به نبرد خواهند گذاشت و شهرهای بزرگ را تصرف خواهند کرد.

این فرمانده پیشین جهادی با اشاره به حمله های طالبان بر ولایت فراه گفت، ممکن است در این جنگ با ورود نیروهای آمریکایی طالبان عقب زده شده باشند، اما جنگ کنونی خاموش نخواهد شد.

اسماعیل خان با انتقاد از بی تفاوتی حکومت کنونی و پیشین در جنگ علیه طالبان، هشدار داد که مانند قندوزیان، هلمندی ها و مردم فراه منتظر هجوم طالبان نخواهند نشست و در صورت کوچک ترین ضعف حکومت، آنان خود جنگ را رهبری و به پیروزی خواهند رساند.

او از فرماندهان جهادی خواست تا خودشان را برای نبرد آماده کنند.

اسماعیل خان افزود که جنگ کنونی با طالبان نیست، بلکه این جنگ از سوی ابرقدرت ها پیش برده می شود و از افغانستان به عنوان میدان نبرد استفاده می کنند و می خواهند آن را به سوریۀ دوم تبدیل کنند.

به باور او، طالبان بعد از ۱۴ سال از جنگ چریکی به جنگ جبهه یی منظم در ۶ ولایت کشور رو آورده اند و دامنۀ این جنگ سال آینده بزرگ تر خواهد شد.

اسماعیل خان پیشنهاد می دهد که حکومت وحدت ملی برای پیشگیری از گسترش دامنۀ جنگ باید از رهبران جهادی مشوره بگیرد.دستگاه های اجرایی سست باید متحول شوند / بی اخلاقی؛ مهم ترین تهدید کنونی
facebook google telegram twitter whatsApp