طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
پایان مجمع عمومی اتحادیه جهانی کوهنوردی درکرمان
مجمع عمومی و اجلاس هیات رئیسه کمیسیون جوانان اتحادیه جهانی کوهنوردی برگزار شد

درپایان مجمع عمومی اتحادیه جهانی کوهنوردی ،درکرمان،میزبانی2017کشورمان تایید شد

مجمع, کوهنوردی, کرمان, پایان مجمع عمومی اتحادیه جهانی کوهنوردی درکرمان

مجمع, کوهنوردی, کرمان, میزبانی, جهانی
به نقل از خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازکرمان،بابرگزاری اجلاس کمیسیون جوانان در کرمان،باتایید هیات رییسه اتحادیه جهانی محمود هاشمی بعنوان نایب رییس وایرج معانی بعنوان عضو هیات رییسه کمیسیون جوانان اتحادیه جهانی کوهنوردی برگزیده شدند.

همچنین دراین مجمع زارعی رییس فدراسیون کوهنوردی ایران باکسب حدنصاب آراء به عنوان یکی بعنوان یکی ازچهارعضوهیات مدیره این اتحادیه برای زمان چهارسال برگزیده شدوفریتزریجیلنت هم برای مدت چهار سال دیگر به عنوان رییس اتحادیه جهانی برگزیده شد.

مجمع عمومی اتحادیه جهانی کوهنوردی ضمن تاییدانتخاب تهران جهت میزبانی اجلاس جهانی سال 2017برگزید.

بدین ترتیب بعد ازسال2008،کشورمان برای دومین بار میزبان اجلاس اتحادیه جهانی کوهنوردی
خواهد بود.

معرفی اعضای جدید مجمع عمومی شورای جهانی صنایع دستی در اصفهان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات