طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ایجاد 600 تخت بیمارستانی در بوشهر طی چهار سال
تلاش برای افزایش 800 تخت بیمارستانی در استان بوشهر

600 تخت بیمارستانی در چهارسال گذشته در استان بوشهر ایجاد شده است.

استان بوشهر, علوم پزشکی, تخت بیمارستانی, ایجاد تخت بیمارستانی بوشهر طی

استان بوشهر, علوم پزشکی, تخت بیمارستانی, مراکز درمانی

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در سال 91 کمتر از 800 تخت فعال بیمارستانی در استان وجود داشت که با حساب کردن مراکز درمانی غیردانشگاهی این آمار به هزار و 400 تخت رسیده است.

دکتر علیرضا رئیسی افزود: با برنامه های پیش رو و شروع ساخت و تجهیز مراکز درمانی، تعداد تخت های فعال استان در آینده نزدیک به بیش از دو هزار تخت خواهد رسید.

وی با اشاره به این که بر اساس استاندارد کشوری به ازای هر هزار نفر یک و شش دهم تخت بیمارستانی باید وجود داشته باشد، تصریح کرد: در سال 91، به ازای هزار نفر 8 دهم تخت بیمارستانی در استان داشتیم که اکنون این آمار به یک و 4 دهم رسیده و تا سال 1404 به دو تخت خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به نتایج طرح تحول سلامت، یکی از این نتایج را افزایش بیش از صد پزشک متخصص به استان عنوان کرد.

دکتر رئیسی افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی و بهره مندی از بیمه همگانی را یکی دیگر از نتایج این طرح خواند و گفت: سال 91 تعداد مراجعان به بیمارستان های استان 70 هزار نفر بوده که با شروع طرح تحول سلامت، هم اکنون این آمار به 121 هزار بستری در سال رسیده است.

کمبود ۴۰هزار تخت بیمارستانی در کشور
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات