طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
جذب صد میلیارد ریال برای روشنایی معابر روستایی استان بوشهر
جمع آوری بیش از ۲۵ میلیارد ریال صدقه از استان همدان

صد میلیارد ریال برای روشنایی معابر روستایی استان بوشهر اختصاص یافت.

توزیع برق, معابر روستایی, روشنایی, جذب صد میلیارد ریال روشنایی معابر روستایی استان بوشهر

توزیع برق, معابر روستایی, روشنایی, اختصاص اعتبار

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، مدیرعامل کمپانی توزیع برق استان بوشهر گفت: این اعتبار از محل بند (ه) قانون بودجه برای توسعه روشنایی معابر روستایی استان از وزارت نیرو جذب شده است.

امرالله پاراد افزود: جابه جایی پایه های برق، روشنایی معابر و توسعه آن به عهده شهرداری و دهیاری هاست اما حمایت از شهرها و روستاهای کم درآمد در دستور کار این کمپانی است.

وی ادامه داد: کمپانی توزیع نیروی برق از لحاظ تامین کابل و ترانس با دهیاران و شهرداران همکاری می کند اما تامین زیرساخت ها برعهده خود آنهاست.

مدیرعامل کمپانی توزیع برق استان بوشهر گفت: این کمپانی در زمینه بازسازی و یا برطرف کردن ضعف ولتاژ در برخی نقاط همکاری لازم را دارد.حمایت یک میلیارد تومانی استانداری گلستان برای ساخت موزه روستایی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات