طاها پخش

استفاده ازسرانه دیگر شهروندان حق الناس است
ضرورت رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری کشور

عضوشورای شهر کرمان گفت:با توجه به این که سرانه ی هر شهروند از بودجه ی ملی 300 هزار تومان است، در شهر کرمان 300 هزار نفر از سرانه ی دیگر شهروندان ارتزاق می کنند که این موضوع حق الناس است.

شورای شهر, کرمان, ثبت, ازسرانه شهروندان حق الناس

شورای شهر, کرمان, ثبت, سرشماری, مردم
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،کمال جوانمرد عضو شورای اسلامی شهر کرمان نیز در این رابطه با بیان این که جمعیت کشور در سرشماری دور قبل 80 میلیون نفر و تعداد دانش آموزان 13 میلیون نفر بود، گفت: براین اساس جمعیت دانش آموزی هر شهر براساس آمار باید 87 هزار نفر باشد که این تعداد در شهر کرمان 140 هزار دانش آموز است.

وی افزود: آمار تعداد دانش آموزان در شهر کرمان، نشان دهنده ی این است که در سرشماری سال 90، جمعیت شهر کرمان بین 900 هزار تا یک میلیون نفر بوده است؛ درحال که در سرشماری، جمعیت شهر کرمان 538 هزار نفر اعلام شد.

وی تصریح کرد: تا روز گذشته تنها 24 درصد از خانوارهای کرمانی در سرشماری اینترنتی اطلاعات خود را ثبت کرده اند.

عضو شورای اسلامی شهر کرمان از شهروندان کرمانی خواست در مدت کوتاه باقی مانده، اطلاعات خود را در سرشماری اینترنتی به عنوان شهروند کرمانی ثبت کنند.

رعایت حقوق شهروندان ضروری است | جهانگیری
facebook google telegram twitter whatsApp