طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بین المللهجوم کشاورزان ساحل عاج به جنگل های انبوه برای کشت کاکائو
آتش گرفتن کشتی ماهیگیران هنگام فرار از چنگال گارد ساحلی فیلم

گران شدن بهای کاکائو موجب توجه بیشتر کشاورزان به کشت این محصول و نابودی جنگل های انبوه شده است.

نابودی جنگلهای انبوه, بین الملل, صادرات کاکائو, هجوم کشاورزان ساحل عاج جنگل انبوه کشت کاکائو

نابودی جنگلهای انبوه, بین الملل, صادرات کاکائو, کشت کاکائو, ساحل عاج, جنگلهای انبوه, روغن پالم
به نقل از گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ؛ بسیاری از کشاورزان در ساح عاج با هجوم به جنگل های انبوه این کشور سعی در از بین بردن درختان و کاشت درخت کاکائو دارند. باغ های آفت زده آن ها و خشک سالی در سال های اخیر موجب از بین رفتن بخش زیادی از باغ های درخت کاکائو در ساحل عاج شده است. به باور کشاورزان، زمین هایی که درختان انبوه در آن رشد کرده اند از خاک مناسبی برای کشت درخت کاکائو برخوردار هستند.

با این حال، هجوم کشاورزان به جنگل های انبوه ساحل عاج، سناریویی است که در تاریخ مدرن این کشور ادامه دارد. وزارت جنگلداری ساحل عاج تخمین زده است که حدود 80 درصد از جنگل های انبوه این کشور از دهه 1970 نابود شده اند، چراکه کشت درخت کاکائو نیازمند نور خورشید است و در سایه درختان انبوه امکان رشد ندارد.

کشور ساحل عاج بعد از استقلال از سلطه فرانسه در سال 1960 به تولید و صادرات کاکائو، قهوه و روغن پالم روی آورده است و این الگوی ثابت اقتصادی را تا به امروز ادامه داده است. حجم صادرات دانه کاکائو از ساحل عاج سال گذشته به یک میلیون و 800 هزار تن مربع رسید که رکوردی در تاریخ صادرات کاکائو این کشور محسوب می شود.

این در حالی است که شیوع آفت میان درختان کاکائو، کاهش بارندگی و خشک سالی موجب نابودی مزارع کاکائو در ساحل عاج شده است. از بین رفتن جنگل های انبوه در این کشور نیز نه تنها زمینه کشت کاکائو را فراهم نکرده بلکه موجب از بین رفتن خاک شده است. این رویه در سال های اخیر موجب گران شدن بهای کاکائو و توجه بیشتر کشاورزان به کشت این محصول شده است.

طی سال های گذشته دولت ساحل عاج در صورتی به کشاورزان زمین می داد که آن را توسعه بخشند. این در حالی است که با تغییر سیاست های دولت، حفاظت از جنگل های انبوه در رأس امور قرار گرفته است.

افزایش شمار کشته های واژگونی قایق مهاجران در آبهای ساحلی مصر به 194 تن
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات