طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

سیاسیروسای کمیته های هفت گانه خانه احزاب مشخص شدند
روسای کمیته های تخصصی هفت گانه خانه احزاب امروز انتخاب می شوند

رئیس کمیته اطلاع رسانی خانه احزاب از مشخص شدن روسای کمیته های تخصصی هفت گانه خانه احزاب در جلسه عصر امروز خبر داد.

خانه احزاب, اصولگرایان, اخبار, روسای کمیته گانه خانه احزاب

خانه احزاب, اصولگرایان, اخبار, اصلاح طلبان, احزاب و تشکل ها, کمیته
احمد شریف در گفت وگو با خبرنگار احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از مشخص شدن روسای کمیته های تخصصی هفت گانه خانه احزاب در جلسه عصر امروز شورای مرکزی خبر داد.


اسامی روسای این هفت کمیته به شرح زیر است:


عبدالحسین روح الامینی(کمیته آموزش و تحقیقات)، سیدمحمدمیرباقری(کمیته نظارت بر انتخابات)، محمدجواد حق شناس(کمیته حقوقی)، فرج کمیجانی(کمیته اطلاع رسانی)، احمد شریف(کمیته بین الملل)، محمد نیشابوری(کمیته مالی پشتیبانی) و فاطمه راکعی.کش وقوس راه اندازی خانه احزاب در استان ها به کجا می رسد؟
facebook google telegram twitter whatsApp